• เสาร์. ธ.ค. 9th, 2023

“กรุงไทย” ให้กู้โชห่วยสู่ร้าน “โดนใจ”

นายธวัชชัย ชีวานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารร่วมมือกับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) ในโครงการการพัฒนาโมเดลค้าปลีกรูปแบบใหม่

กรุงไทย ให้กู้โชห่วยสู่ร้าน โดนใจ

ข่าว ภายใต้แบรนด์ร้าน “โดนใจ” โดยนำเสนอ 2 ผลิตภัณฑ์การเงินที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมศักยภาพให้กับร้านค้า เพื่อรองรับเป้าหมายของ BJC ที่ต้องการพลิกโฉมร้านค้าทั่วประเทศด้วยสินค้าและบริการที่ทันสมัยตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ เครือข่ายร้านโดนใจ ซึ่งเป็นสมาชิกของ BJC สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียน ผ่านสินเชื่อ คู่ค้าพารวย ภายใต้ โครงการ Digital Supply Chain Financing ซึ่งเกิดจากการพัฒนาแพลตฟอร์ม ต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า โดยนำข้อมูลจากการค้าและการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับ Digital Supply Chain Financing Platform ของธนาคารมาเป็นประโยชน์ในการพิจารณาให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อย แทนเอกสารแสดงฐานะทางการเงิน ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบปัญหาในการเข้าถึงบริการสินเชื่อ เนื่องจากไม่มีประวัติทางการเงิน โดยธนาคารสามารถพิจารณา ข่าวเศรษฐกิจ และกำหนดวงเงินสินเชื่อจากข้อมูลการสั่งซื้อ เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้ดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง หากไม่ใช้วงเงินก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเต็มวงเงิน สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งแอปพลิเคชัน Krungthai Business และ Krungthai NEXT นอกจากนี้ ผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าถุงเงิน หรือเป๋าตุง รวมถึงร้านค้าที่ใช้ระบบ POS ในการรับชำระเงิน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อขยายร้าน เติมสต็อต เปิดร้านสาขาใหม่ ผ่านสินเชื่อ SME ไซส์เล็ก ที่จะช่วยให้ร้านค้ารายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยไม่ต้องใช้หลักประกัน.