• เสาร์. เม.ย. 13th, 2024

สารหอม 2AP ในข้าวหอมมะลิ

ByJuan Sanchez

ม.ค. 30, 2023 #อาหาร
สารหอม 2AP ในข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิไทย เป็นข้าวที่มีความนุ่ม เหนียว และกลิ่นหอม ทำให้เป็นที่นิยมทั้งคนไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะกลิ่นความหอมที่เป็นเอกลักษณ์

สารหอม 2AP ในข้าวหอมมะลิ

ข่าว ที่ช่วยทำให้อยากอาหาร และมีผลต่อราคา คุณภาพของข้าวไทยมีพันธุ์ข้าวหอมไม่ต่ำกว่า 50 พันธุ์ แต่พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ กลิ่นหอมเฉพาะตัวของข้าวหอมมะลินั้นมาจากสารหอมระเหยที่เรียกว่า 2-Acetyl-1-Pyrroline หรือ 2AP ข้าวที่ปลูกในแต่ละพื้นที่ที่มีดินต่างกัน ข่าวอาหาร และมีการเก็บเกี่ยวต่างกันจะทำให้ได้ข้าวมีกลิ่นหอมแตกต่างกัน เช่น การเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิช่วงระยะเวลา 25 และ 30 วัน หลังจากออกดอกของข้าว จะทำให้เกิดความหอมของข้าวหอมมะลิสูงกว่าการเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิในช่วงระยะเวลา 35 และ 40 วัน และการตากแดดจะทำให้ความหอมของข้าวหอมมะลิยังคงอยู่มากกว่า